Welkom bij Doorzien

Groeien met een heldere kijk op jezelf

OVER MEZELF

Mijn naam: Dorine Nevelsteen. Ik ben  dochter, zus, mama, verpleegkundige, docent, stagebegeleider, coördinator, vriendin, ondernemer, maar bovenal coach. Het is mijn missie om als coach te  inspireren zodat jij terug in beweging komt om jouw persoonlijke doelen te bereiken. Samen vatten we de koe bij de hoorns en maken we korte metten met obstakels of andere hindernissen die jouw groei en toekomst belemmeren. 

Volgende opleidingen bieden mij de kennis en de vaardigheden om dit te doen:

Master verplegingswetenschappen, optie psychiatrie
Specialiteit geriatrische verpleegkunde
Preventieadviseur niveau 2
Inspirerend coachen
Master NeuroLinguïstisch Programmeren
Certificaat professionele coach
Ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme

OVER MEZELF

COACH

Met veel overtuiging stel ik mezelf voor als "coach".

WIE KAN BIJ MIJ TERECHT? ▼

Zonder een volledige opsomming te geven zijn dit mogelijke vragen waar je bij mij mee terecht kan:

 • Ik voel me niet gelukkig in mijn job.

 • Ik heb het gevoel dat er "iets" "beter" moet kunnen.

 • Ik kan geen afstand nemen van mijn ex-partner.

  Mijn kinderen hebben niet door dat al wat ik voor hen doe enkel goed bedoeld is. Wat moet ik hiermee?

  Ik heb voortdurend een ongemakkelijk gevoel

  Ik luk er niet in gelukkig te zijn. 

  Projecten in mijn hoofd voer ik niet verder uit. 

  Ik weet niet wat mijn waarden zijn. 

 • Ik weet niet wat mijn talenten zijn.

  Ik geraak alleen niet meer verder en weet dat ik hulp nodig heb

  Ik heb geregeld dezelfde conflicten.

  Het lijkt alsof collega's en anderen geen rekening met me houden. 

  Ik ben de verbinding met mijn kinderen/partner kwijt. 

  Ik heb al heel wat ondernomen om verder te geraken, maar toch lukt me dat niet. 

MIJN INSPIRATIE ▼

Ik ben opgeleid door Rudy Vandamme. Dankzij hem heb ik het Vorkmodel leren hanteren. Dit houdt in dat ik samen met jou zal stilstaan bij jouw vaardigheden, jouw projecten, jouw identiteit en mogelijk jouw missie. De prachtige persoon die je bent bestaat uit een samenspel van deze domeinen. Daarnaast ben ik getriggerd door het werken met talenten. Vertrekken van wat iemand kan en in zich heeft om van daaruit verder te bouwen is een heerlijk waarderende tool. Vanuit mijn werk in het begeleiden en coachen van studenten en mentoren ben ik ook bekwaam in het werken met reflecteren, kernkwadranten, sterkte-zwakte analyses, enz. Als docentengroep werden we ook gevormd in het inspirerend coachen van Jef Clement. Daarnaast volgde ik talrijke workshops waarin leuke werkvormen werden gehanteerd. Uiteraard is de basis van de vaardigheden die ik inzet mijn NLP-achtergrond. NLP geeft me de mogelijkheid om bij de essentie van de boodschap die achter de communicatie verborgen zit te komen en hiermee aan de slag te gaan. De kers op de taart is de opleiding tot Perfectionismecoach bij Marcel Hendrickx. Hij leerde me aan de slag te gaan met de patronen die onbewust aan de basis liggen van de bevestigingsdrang die vele onder ons domineert.

COACH

PERFECTIONISME

WHAT'S IN THE NAME ▼

Om te begrijpen wat perfectionisme juist betekent, moeten we stilstaan bij hoe het tot stand komt. Een kind heeft het aangeboren talent om volledig vrij zichzelf te zijn. Het tast vol met energie zijn grenzen af, voelt en doet gewoon zonder denken. Vol zelfvertrouwen en met een grote tevredenheid zet een kind elke dag opnieuw zijn fantasie en verbeelding in om plezier te hebben.

Stilaan leert een kind door zijn omgeving dat wat hij doet niet altijd oké is. Dat is logisch, want zo werkt opvoeding nu eenmaal. Meer en meer komt "nadenken" aan bod. Of je goed bezig bent, wordt van nu af aan bepaald door de bevestiging die je al dan niet krijgt van anderen. 

Langzamerhand raken we gewoon aan "te veel" denken en duwen we onze intuïtie en talenten naar de achtergrond, soms zelfs bewust achter slot en grendel. Bevestiging van anderen als maatstaf van onze levensstijl valt niet meer weg te denken. 

Deze bevestigingsdrang, het belangrijkste aspect van perfectionisme, leidt tot tal van domeinen waar we "perfect" willen zijn, niet steeds de domeinen waar onze talenten liggen. Sluipend ben je iemand geworden van wie je denkt dat anderen tevreden zullen zijn. 

DE COACHINGSSESSIES ▼

De coaching is gebaseerd op gesprekken. Als coach zet ik mijn vaardigheden in om jou de belangrijkste, belemmerende patronen te tonen. 

Je leerde jezelf denken en doen op een bepaalde manier. Die stuurt nu je levensstijl onbewust aan. Aangezien je tot bij mij wilt komen zijn deze patronen niet meer constructief en efficiënt. Veel van deze patronen bevinden zich in het "onbewuste". Het is met deze onbewuste informatie dat we aan de slag gaan. Via verschillende wetenschappelijke technieken zoals trancestem en bepaalde modellen bijvoorbeeld, laat ik jou zien hoe jij terug beter in je schoenen kunt staan. 

KANT-EN-KLARE OPLOSSING? ▼

Ook ik heb geen kant-en-klare oplossing voor je klaar. Iedere persoon is uniek en heeft zijn eigen ontwikkelingsritme. Er bestaan geen "universeel" helende middelen. Samen zoeken we naar jouw unieke onbewuste patronen, en ik reik je daarna inzichten en persoonlijke tips aan waarmee je dan aan de slag kan gaan. Stelselmatig zal je zelf kunnen voelen wat je belemmert en hoe je ermee om kan gaan. Dit is iets dat vanzelf gaat, daar hoef je niet over te piekeren. 

Infographic perfectionisme

PERFECTIONISME

 

FAQ

HOE GAAN WE TE WERK? ▼

Onze eerste ontmoeting is een intake-gesprek. Vanuit wat jou bij mij brengt, bekijken we hoe jouw traject eruit zal zien. Verder krijg jij de kans net zoals ik om aan te voelen of er een klik is die het mogelijk maakt om samen te werken. Daarna leggen we het nodige aantal afspraken vast. Afhankelijk van het onderwerp van jouw traject , zien we elkaar wekelijks, tweewekelijks of minder vaak. Tijdens de sessies zet ik al mijn coachingsvaardigheden in. Binnen communicatie zijn woorden een klein onderdeel van het hele gebeuren. Onze ervaringen komen binnen in ons brein langs al onze zintuigen. Woorden zijn een tool om deze ervaringen mee te delen . Deze tool heeft zijn beperkingen. Met behulp van een trancestem breng ik je dichter bij je onbewuste zelf.

HOE KIES IK DE JUISTE COACH? ▼

Elke coach werkt vanuit zijn eigen visie en is door de verschillende opleidingen die hij volgde gevormd. Dit maakt dat er heel wat verschillende werkvormen en stijlen zijn. Informeer je goed en durf te voelen of je warm kan worden van het samenwerken met de coach die je aanspreekt. Kijk ook zeker naar de kwaliteit van de opleidingen van een coach. Je wilt je geld niet verspillen aan één of andere kwakzalver!

WERKT COACHING WEL? ▼

Tijdens coachingssessies gaan we aan de slag met elementen die jij als klant aanbrengt. Heel vaak gaat dit over gedrag dat voortvloeit uit gedachten die bij jouw leven. Dit gedrag was ooit een nieuw of uniek gedrag maar is ondertussen een kenmerk van jouw handelen, jouw routine geworden. Je bent nu meester in het uitvoeren van dit gedragspatroon. Dit kwam er niet van vandaag op morgen. We gaan werken met die elementen die onbewust het gedrag als routinehandeling geïnstalleerd hebben. Uiteindelijk ontstaat er een nieuw en meer constructief gedragspatroon. Dit heeft ook tijd nodig om een nieuwe routine te worden. Kwaliteitsvolle coaching werkt! Het klopt dat het een hele uitdaging is om te ontdekken welke coaching kwaliteitsvol is. De kwaliteit van de opleiding die de coach volgde en de wijze waarop ook de coach zich nog steeds laat ondersteunen geven vaak al aan dat de coach degelijk en onderbouwd te werk gaat.

WAT IS "COACHING" EIGENLIJK? ▼

Coaching is een 'containerbegrip' en wordt vandaag de dag haast in alle sectoren te pas en te onpas gebruikt. Coaching is voor mij op weg gaan samen met de klant met als doel een groei in de persoonlijke ontwikkeling van de klant te realiseren. De coachée heeft zelf vaak heel veel bronnen ter beschikking die hij reeds inzette in verschillende omstandigheden maar waar hij zich vaak niet bewust van is.Vanuit het bewust worden wat er onbewust reeds ter beschikking is, ga ik samen de coachée op zoek naar wat hem weer in beweging kan brengen om volop in zijn kracht te staan.

WAT WORDT ER VAN MIJ VERWACHT? ▼

Wat wordt er van mij als coachée verwacht? De dag dat je beslist om je te laten coachen is de dag waarop je jezelf toelaat te kantelen. Je gaat ervoor. Samen met de coach bekijk je wat jouw inzet tussen de verschillende afspraakmomenten zal zijn. Het belangrijkste 'werk' gebeurt tijdens de sessies zelf. Vaak stel je nadien kleinere of grotere veranderingen vast.

IS COACHING DUUR? ▼

Coaching is een belangrijke investering in jezelf. Net zoals een arts of een verpleegkundige draagt een coach een belangrijke verantwoordelijkheid nl. goede zorg voor jouw mentale welzijn. Dit is vakmanschap en vergt enkele jaren van grondige opleiding en voortdurende bijscholing of intervisie.

IK WIL GECOACHT WORDEN, WAT IS DE VOLGENDE STAP? ▼

Heel eenvoudig. Stuur me een mailtje en we spreken verder af. Vergeet niet je nummer te vermelden waarop je telefonisch te bereiken bent.

WELK RESULTAAT MAG IK VERWACHTEN? ▼

Je staat steviger in het leven
Je bent meer je authentieke zelf
Je hebt meer zelfvertrouwen
Je komt los van beperkende overtuigingen
Je hebt meer rust
Je leeft vanuit een evenwicht tussen voelen, denken en doen

COACH VS PSYCHOLOOG ▼

Een psychiater is een arts die een diagnose kan stellen met betrekking tot psychische ziektebeelden en van daaruit een aangepaste
behandeling kan voorschrijven. Eén van die mogelijke behandelingen is een doorverwijzing naar een coach of psycholoog

Een psycholoog gaat de oorsprong van het gedrag bekijken. Binnen de psychologie bestaan er verschillende invalshoeken of kaders van waaruit de psycholoog het gedrag samen met jou gaat trachten te begrijpen. Vanuit de informatie uit het verleden staat hij stil bij het ontstaan van de
gedragsrituelen. Door hier inzicht in te krijgen, probeert men de gedragsrituelen te veranderen.

Een coach werkt toekomstgericht. Het startpunt is wie jij bent vandaag. Van daaruit wordt gekeken welk doel je voor jezelf wil bereiken en wat je daarvoor nodig hebt. Je herontdekt je vaardigheden, talenten en overtuigingen.

Een coach, psycholoog en psychiater hebben allen hun expertise . Vandaar dat deze partners naar elkaar kunnen doorverwijzen. Als coach verwijs ik iemand door zodra het thema dat zich aandient
niet binnen mijn competentieveld ligt.

FAQ

CONTACT

Contacteer me door een mail te sturen naar welkom@doorzien.be, en dan kijken we van daar samen verder!

Bedankt! Ik laat je snel iets weten!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

LOOPBAANCOACHING

Een ander onderdeel van mijn coaching is het traject van loopbaancoaching. Om dit op een deskundige wijze waar te kunnen maken, maak ik deel uit van het team van I love my job. Een uitgebreide toelichting over onze werking en het team waar ik deel van uit maak vind je op www.ilovemyjob.be .

Loopbaanbegeleiding ondersteunt je om zelf terug aan het roer te staan van je loopbaan.

Via de loopbaancheques van de VDAB krijg je de kans om je te verdiepen in ‘weten waar je goed in bent en weten wat je wil in jouw job’.

Meer informatie over de werking van de loopbaancheques kan je terugvinden op https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

LOOPBAANCOACHING

MADE WITH BY NAJZ